Användarvillkor

Parterna i detta avtal ("Avtalet") är du ("Du" eller "Användare" av webbplatsen), och (företaget").

Genom att använda eller besöka vår sida godkänner du villkoren och Integritetspolicy och villkor häri och alla framtida ändringar och modifieringar.

Dessa villkor kan ändras när som helst och du samtycker till att vara bunden av alla ändringar, ändringar och revideringar. Om du inte håller med, använd inte vår webbplats.

Webbplatsen innehåller explicita bild-, ljud- och/eller textskildringar av nakenhet och sexuella aktiviteter.

Du bekräftar att du är minst arton (18) år och/eller över myndighetsåldern i den jurisdiktion du bor och från vilken du går in på webbplatsen om myndighetsåldern är äldre än arton (18) år och du söker avsiktligt och medvetet tillgång till sådant explicit sexuellt material för din egen personliga visning. Om du är under 18 år och/eller under myndig ålder i den jurisdiktion du bor och från vilken du går in på webbplatsen, då får inte använda webbplatsen.

Om du inte godkänner alla villkor som anges i detta avtal, inte är över 18 år eller befinner dig på en obehörig nedladdningsplats, gå inte med och lämna nu.

Användaren måste, för att få tillgång till de tjänster som Bolaget erbjuder, registrera sig på webbplatsen genom att skapa ett användarkonto. Av denna anledning måste Användaren fritt och frivilligt tillhandahålla de personuppgifter som krävs, vilka kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR) om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, som beskrivs i det juridiska meddelandet och integritetspolicyn som finns på denna webbplats.

Användaren väljer ett användarnamn och lösenord och e-post, och förbinder sig att använda dem flitigt och att inte göra dem tillgängliga för tredje part, samt att meddela företaget om deras förlust eller stöld eller eventuell åtkomst av en obehörig tredje part, så att Företaget kan fortsätta att omedelbart blockera dem.

abonnemang
Prenumeranter på webbplatsen är härmed auktoriserade en enda åtkomsträttighet att få tillgång till innehållet (materialet) som finns på webbplatsen. Dessa åtkomsträttigheter ska beviljas för ensam användning till en abonnent. Alla prenumerationer tillhandahålls för personligt bruk och ska inte användas för några kommersiella ändamål eller av någon annan tredje part. Kommersiell användning av antingen webbplatsen eller något material som finns på är strängt förbjudet såvida det inte är auktoriserat av webbplatsen. Inget material på webbplatsen får överföras till någon annan person eller enhet, vare sig kommersiell eller icke-kommersiell. 
Inget material på webbplatsen får distribueras via peer-to-peer-nätverk eller andra fildelningsplattformar. Dessutom får material inte modifieras eller ändras.

Du prenumererar på våra tjänster under en viss period (3 dagars provperiod, halvår, kvartalsvis eller månadsvis), och din prenumeration förnyas automatiskt i slutet av varje termin.
Vi kommer att börja debitera din betalningsmetod för månatliga prenumerationsavgifter i slutet av provperioden för din prenumeration såvida du inte avbryter före slutet av den tillämpliga perioden.

Genom att starta din prenumeration och tillhandahålla eller ange en betalningsmetod, godkänner du att vi debiterar dig en återkommande prenumerationsavgift enligt den då gällande kursen.

Ditt abonnemang på våra tjänster kommer att fortsätta såvida inte och tills du säger upp eller vi säger upp det.

De avgifter som anges i beställningsformuläret som skapades i början av "Användarens" konto ska gälla under den inledande giltighetstiden och varje förnyelseperiod av detta avtal, förutsatt att företaget ska ha rätt att revidera dessa avgifter när som helst efter trettio (30) ) dagars skriftligt meddelande till Användaren. Om Användaren inte samtycker till en sådan avgiftsändring, ska Användaren ha rätt att säga upp detta Avtal med trettio (30) dagars skriftligt varsel, förutsatt att ett sådant meddelande om uppsägning måste tas emot inom trettio (30) dagar från datumet för meddelandet om avgiften öka.

Användaren godkänner företaget att debitera användarens kreditkort eller bankkonto för alla avgifter som ska betalas i början av den första prenumerationsperioden och alla efterföljande faktureringsperioder, inklusive uppgraderingar. Användaren godkänner vidare Företaget att använda en tredje part för att behandla betalningar och fakturering och att samtycka till att användarens betalningsinformation lämnas ut till sådan tredje part.

Fakturerings-/kreditkortsavgifter behandlas via en av företagets tredje parts processorer (CCBill eller Epoch)

Du kan avbryta din prenumeration när som helst via https://support.ccbill.com/ . Mer info: https://kb.ccbill.com/support/How+do+I+cancel+my+subscription

Tvister/återkrav från kortinnehavare: 
av https://support.ccbill.com/

Du är ansvarig för avgifter som uppkommit fram till datumet för uppsägningen och du kommer att fortsätta att ha tillgång till vår tjänst under slutet av din månatliga faktureringsperiod. 

Om du slutar använda våra tjänster mellan en period kommer vi inte att återbetala de avgifter du betalat för den återstående perioden.

I händelse av att vi säger upp dina rättigheter att använda webbplatsen på grund av ett brott mot dessa användarvillkor, har du inte rätt till återbetalning av oanvänd del av prenumerationsavgifterna.

Användaren förstår att företaget inte kan och inte garanterar eller garanterar att filer tillgängliga för nedladdning från internet kommer att vara fria från virus, maskar, trojanska hästar eller annan kod som kan uppvisa kontaminerande eller destruktiva egenskaper. Användaren är ansvarig för att implementera tillräckliga procedurer och kontrollpunkter för att tillfredsställa abonnentens särskilda krav på noggrannhet av datainmatning och -utmatning, och för att upprätthålla ett sätt utanför platsen för rekonstruktion av förlorad data. Företaget tar inget ansvar eller risk för abonnentens användning av internet.

Användares användning av webbplatsen sker på egen risk. Innehållet tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda. Företaget frånsäger sig alla garantier, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel eller icke-intrång. Företaget garanterar inte att funktionerna eller innehållet på webbplatsen kommer att vara oavbrutet eller felfritt, att defekter kommer att korrigeras eller att webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Företaget garanterar eller ger inga utfästelser angående användningen eller resultatet av användningen av innehållet när det gäller noggrannhet, tillförlitlighet eller annat. Innehållet kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel, och företaget kan göra ändringar eller förbättringar när som helst. Användaren, och inte företaget, står för hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering i händelse av förlust eller skada som uppstår från användningen av webbplatsen eller dess innehåll. Företaget lämnar inga garantier för att abonnentens användning av innehållet inte kommer att göra intrång i andras rättigheter och tar inget ansvar eller ansvar för fel eller utelämnanden i sådant innehåll. Företaget garanterar eller gör inga utfästelser angående innehållets lämplighet eller auktorisation för användning i alla länder, stater, provinser, län eller andra jurisdiktioner. Om abonnenten väljer att komma åt webbplatsen, gör abonnenten det på abonnentens eget initiativ och risk och ansvarar för att alla tillämpliga lagar följs.

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn och reglerna för villkor för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Du samtycker till att vara personligt ansvarig för eventuella brott mot detta avtal av dig.

Alla bilder, videor och design är strikt upphovsrättsskyddade.
Upphovsrätt på 3×0 ltd. Alla rättigheter förbehållna. 

uppdatering

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den: 1 oktober 2018.

Skulle vi uppdatera, ändra eller göra några ändringar i våra användarvillkor kommer dessa ändringar att publiceras här.