ත්රීසොම් එෆ්එෆ්එම් අසභ්‍ය චිත්‍රපට

කෙස් කළඹ සහ බූරුවා මගුල

ප්‍රංශ කණ්ඩායම

මම තෝරාගත යුත්තේ කුමන එකද?

ඇනා එකවර කුකුළන් දෙදෙනෙකුට ආදරෙයි!

කරදරයක ගැහැණු ළමයෙක්

මිතුරන් බෙදා ගනී

තුන්වන අසභ්ය

කුණු කසළ

බිරිඳ සහ කොල්ලකරුවන්

ඩොමිනැට්‍රික්ස් මඟුල